One Tonne Life
Vattenfall

Utmaningen:

Går det att minska CO2-avtrycket till 1 ton per person och år?

En genomsnittlig svensk genererar i snitt ca 7 ton CO2 utsläpp per år. Vad krävs egentligen för att leva klimatneutralt? Familjen Lindell antog utmaningen och flyttade in i One Tonne Life huset i januari 2011. Till sin hjälp hade de ett energismart hus, en elbil och en expertpanel till hjälp.

Resultatet:

Vecka 20 kom familjen ned på 1,5 ton per person och år

Efter halva tiden hade familjen minskat sina utsläpp till 2,8 ton per person och år från 7,3 ton. Mest hade utsläppen minskats från transporter och boende. Alla små enkla saker i vardagen räknades. Tack vare Energy Watch kunde familjen följa hushållets energi-förbrukning i realtid. Efter en Robinsonliknande vecka nådde familjen 1,5 ton. Totalt sett sänktes familjens utsläpp med 79 %.

Insikter för framtiden:

Det går att leva klimatsmart redan idag

Men det är en bit kvar till att vi ska klara att leva helt klimatneutralt. Resultaten från ”One Tonne Life” projektet tyder på att det krävs flera saker samtidigt för att komma ner till ett ton CO2 per person och år. Det krävs en omställning av energisystemet till huvudsakligen förnybara energikällor. Men livsstilsändringar i form av transporter och kost spelar också stor roll. Ett äkta ”One Tonne Life” kräver insatser från företag och politiker och individen.

Se webbisoderna från hela One Tonne Life-projektet.

Klicka här för att välja avsnitt.

Hej, det var vi som utförde experimentet!

Familjen Lindell

Under sex månader bytte Alicja, Nils, Hannah och Jonathan Lindell boende och bil och flyttade in på Älghagstigen 24 i Hässelby. En vanlig tonårsfamilj som inte ser sig själva som speciellt klimatsmarta. Men de hade vad som krävdes för att minska sitt CO2-avtryck rejält, från 7 ton CO2 per person och år ner till närmare 1 ton. Med energismart boende, elbil och ren el kunde tillvaron vara nästan som vanligt. Eller?

Möt familjen och följ experimentet

Ta del av slutrapporten

Under sex månader har familjen Lindell visat att små enkla men aktiva val kan påverka CO2-avtrycket rejält. Efter en imponerande slutspurt kom familjen i mål på 1,5 ton. Ta del av hela projektet i vår slutrapport och beställ familjens Klimatbok.

Ladda ner och beställ här

Titta in i ett klimatsmart hem

Går det att bo klimatsmart utan att behöva kompromissa på komfort, funktion och design. Absolut! Gör ett virtuellt besök och ta del av alla klimatsmarta lösningar.

Följ med in i huset

Nyfiken på något i projektet?

Ställ en fråga!

Partners