One Tonne Life
Vattenfall

Kategori: Mat & Dryck

Vad är mest klimatsmart att äta? Spelar det någon roll om det är ekologiskt? Närodlat? Fairtrade? Hur är det med kött? Kanske om det är frigående djur? Kyckling? Och fisken är väl hotad? Frågorna kring mat och klimat är många. Familjen Lindell försöker med ICAs hjälp under våren äta så klimatvänligt som möjligt.

Tack och lycka till, Lindells!

Familjen Lindell har nu återgått till sitt gamla liv. Vi vill tacka dem för all den tid och engagemang de lagt ner under det gångna halvåret för att försöka nå målet 1 ton koldioxidutsläpp per person och år. OneTonneLife.se kommer finnas kvar och det är möjligt att även i fortsättningen ta del av familjens egna blogginlägg under projektets gång, liksom allt som skrivits av våra experter och webbplatsens redaktion. Om du vill följa familjens liv efter One Tonne Life har de skapat en fansida på Facebook under namnet Den klimatsmarta familjen.

One Tonne Life är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapade förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Under sex månader levde testfamiljen Lindell klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per år, som ungefär motsvarar genomsnittet i Sverige, till minimala ett ton. Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton.

Familjen Lindell bytte ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens var branschpartners inom områdena mat respektive hushållsapparater. Metodutveckling och beräkning av familjens koldioxidavtryck har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Transporter och elförbrukning blev de områden där familjen gjorde de största framstegen. Utsläppen från transporterna minskade med över 90 procent, bland annat tack vare att familjens Volvo C30 Electric laddades med el från vattenkraft. familjens villa från A-hus producerade sin elektricitet och med förnybar el från vattenkraft blev koldioxidutsläppen från köpt el nära noll.

Koldioxidutsläppen från boendet mer än halverades – och maten är ett tredje område där familjen gjorde stora framsteg. Genom att låta bli att slänga mat och göra kloka val minskade utsläppen rejält. att variera sina val av kött och äta mer grönsaker är ett enkelt sätt för alla att minska koldioxidutsläppen från maten.

Ser man per kategori lyckades familjen minska transporter uppemot 95 procent, utsläppen från mat med 80 procent, boendet 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett innebar detta att utsläppen sjönk med 75 procent.

Läs mer
Slutrapport – detaljerade siffror och kommentarer från familjen och de medverkande företagen (PDF)
Kalkyl – lev klimatsmart och spara 3000 kr per månad (PDF)

Bilden är tagen den 13 juni 2011 i samband med den officiella avslutningen av One Tonne Life. I mitten Alicja, Hannah, Nils och Jonathan Lindell, omgivna av flera av de personer som jobbat med projektledning, mediakontakter, film och foto under projektets gång. I bakgrunden fasaden som är klädd med solceller.

Ladda ner One Tonne Life-boken

Under Almedalsveckan släpptes en bok med familjen Lindells bästa klimattips. Boken finns att ladda ner här. Vill du ha ett fysiskt exemplar? Maila admin@onetonnelife.com så skickar vi en (gratis, gäller så länge lagret räcker).

Läs mer
Bilder från boksläppet under Almedalsveckan med Septembers hemliga spelning

Slutrapport om One Tonne Life

Under Almedalsveckan släpptes också en slutrapport om One Tonne Life, med Fredrik Hedenus på Chalmers som en av författarna. Rapporten inleds med en sammanfattning under rubriken “One Tonne Life i ett nötskal”:

”One Tonne Life” är ett projekt där a-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICa och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. under sex månader har testfamiljen Lindell levt klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per år, som ungefär motsvarar genomsnittet i Sverige, till minimala ett ton. Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton.

Familjen Lindell bytte ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från a-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICa och Siemens var branschpartners inom områdena mat respektive hushållsapparater. Metodutveckling och beräkning av familjens koldioxidavtryck har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Transporter och elförbrukning blev de områden där familjen gjorde de största framstegen.

Utsläppen från transporterna minskade med över 90 procent, bland annat tack vare att familjens Volvo C30 Electric laddades med el från vattenkraft. familjens villa från a-hus producerade sin elektricitet och med förnybar el från vattenkraft blev koldioxidutsläppen från köpt el nära noll. Koldioxidutsläppen från boendet mer än halverades – och maten är ett tredje område där familjen gjorde stora framsteg. Genom att låta bli att slänga mat och göra kloka val minskade utsläppen rejält. att variera sina val av kött och äta mer grönsaker är ett enkelt sätt för alla att minska koldioxidutsläppen från maten.

Ser man per kategori lyckades familjen minska transporter uppemot 95 procent, utsläppen från mat med 80 procent, boendet 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett innebar detta att utsläppen sjönk med 75 procent.

Ladda ner slutrapporten

Avsnitt #12 “Hem igen”

One Tonne Life – trailer

Senaste filmerna ifrån projektet

Se alla filmerna på YouTube

Senaste bilderna ifrån projektet

Följ oss på Facebook
Följ oss på twitter