One Tonne Life
Vattenfall

Kategori: Övrigt

Hur är det med familjen Lindells shoppingvanor? Går det att handla klimatmärkta kläder? Klarar familjen utsläppsmålet om det köper iPads till hela familjen? Och vad gäller ifråga om möbler och andra inredningsprylar, kanske kan de köpa begagnat för att få ner utsläppen?

Lyxig tjejmiddag

Igår hade mamma och jag en tjejmiddag med flera av mina och hennes vänner. En lite extra online slots rolig grej var att en kock från ICA, Leif, kom och lagade mat åt oss! Mina favoriter var nog antigen blåbärssuflen eller cashewdippen.

Vårväder

casino

Nedladdning och beställning

1. Slutrapport – detaljerade siffror och kommentarer från familjen och de medverkande företagen (PDF)

2. Kalkyl – lev klimatsmart och spara 3 000 kr per månad (PDF)

3. Beställ familjen Lindells OTL-bok
Beställningen sker via mail, döp mailet till ”Familjens Lindells OTL-bok” och ange namn och adress i meddelande fältet.
Mailet ska skickas till: lars.ejeklint[at]vattenfall.com

4. Kan man leva på ett ton koldioxid? – Vägen till en klimatsmart livsstil. (PDF)

Tack och lycka till, Lindells!

Familjen Lindell har nu återgått till sitt gamla liv. Vi vill tacka dem för all den tid och engagemang de lagt ner under det gångna halvåret för att försöka nå målet 1 ton koldioxidutsläpp per person och år. OneTonneLife.se kommer finnas kvar och det är möjligt att även i fortsättningen ta del av familjens egna blogginlägg under projektets gång, liksom allt som skrivits av våra experter och webbplatsens redaktion. Om du vill följa familjens liv efter One Tonne Life har de skapat en fansida på Facebook under namnet Den klimatsmarta familjen.

One Tonne Life är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapade förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Under sex månader levde testfamiljen Lindell klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per år, som ungefär motsvarar genomsnittet i Sverige, till minimala ett ton. Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton.

Familjen Lindell bytte ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens var branschpartners inom områdena mat respektive hushållsapparater. Metodutveckling och beräkning av familjens koldioxidavtryck har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Transporter och elförbrukning blev de områden där familjen gjorde de största framstegen. Utsläppen från transporterna minskade med över 90 procent, bland annat tack vare att familjens Volvo C30 Electric laddades med el från vattenkraft. familjens villa från A-hus producerade sin elektricitet och med förnybar el från vattenkraft blev koldioxidutsläppen från köpt el nära noll.

Koldioxidutsläppen från boendet mer än halverades – och maten är ett tredje område där familjen gjorde stora framsteg. Genom att låta bli att slänga mat och göra kloka val minskade utsläppen rejält. att variera sina val av kött och äta mer grönsaker är ett enkelt sätt för alla att minska koldioxidutsläppen från maten.

Ser man per kategori lyckades familjen minska transporter uppemot 95 procent, utsläppen från mat med 80 procent, boendet 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett innebar detta att utsläppen sjönk med 75 procent.

Läs mer
Slutrapport – detaljerade siffror och kommentarer från familjen och de medverkande företagen (PDF)
Kalkyl – lev klimatsmart och spara 3000 kr per månad (PDF)

Bilden är tagen den 13 juni 2011 i samband med den officiella avslutningen av One Tonne Life. I mitten Alicja, Hannah, Nils och Jonathan Lindell, omgivna av flera av de personer som jobbat med projektledning, mediakontakter, film och foto under projektets gång. I bakgrunden fasaden som är klädd med solceller.

Du får vad du köper!

Sommar på OneTonneLife.se Vi återpublicerar texter från projektets experter under sommaren. David Weiner på Volvo skriver om ursprungsgaranti för el.

När jag köper makaroner hos ICA förväntar jag mig att det ligger just makaroner i påsen. Vilket det faktiskt alltid gör. Köper jag dessutom kravmärkta makaroner förväntar jag mig att dessa inte har rester av bekämpningsmedel. Detta är inte alls så konstigt egentligen.

Men hur är det med el egentligen. Detta kan man träta om riktigt ordentligt och ger mig nu in i ett getingbo. Grundfrågan man skall ställa sig är om el är speciellt eller inte som produkt? Självklart skall el behandlas som vilken produkt som vilken som helst. Därför gäller sedan 1:e december 2010 lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el.  I mycket förenklade drag innebär detta att den producent som producerar el har rätt att utfärda en ursprungsgaranti på elen för just en kraftform som elen gjordes i. Detta certifikat kan sedan säljas vidare men måste annulleras då det når slutkunden för att man inte skall räkna certifikatet flera gånger.  Hela det här lagpaketet syftar i att främja användningen av energi från förnybara källor. Inom EU finns det ett direktiv i frågan som i Sverige har behandlats av Proposition 2009/10:128 “Genomförandet av direktiv om förnybar energi”.  För den som är verkligt intresserad av paragrafer, data och tung text rekommenderar jag att ta å att läsa dokumenten i sin helhet. För alla andra så innebär detta kort o gott att man får vad man köper. Precis som för makaronerna jag började med.

Därför är det extra viktigt att se till att ha ett bra avtal för just din el. På så sätt kan man få med säkerhet el med låg CO2 och göra en stor minskning av sitt CO2 bidrag. Exempelvis så ger vattenfalls el från vattenkraft 6 g CO2/kWh. Om man laddar C30 electric med vattenkraftsel motsvara detta mindre än 1 g CO2/km. Miljöbilsgränsen ligger på 120 g CO2/km och Sverigemedlet för 2010 var 152,3 g CO2/km (källa:JATO)

Nu känner ni säkert igen frågorna kring marginal el, Dansk kolkraft osv.. Dessa frågor är mycket komplexa och bör självklart tas hänsyn till. Men inte av kunden. Marginalel får våra beslutsfattare och kraftindustrin hantera.

Du som kund får alltid det du köper. Det är det lag på.

Senaste filmerna ifrån projektet

Se alla filmerna på YouTube

Senaste bilderna ifrån projektet

Följ oss på Facebook
Följ oss på twitter