One Tonne Life
Vattenfall

Kategori: Resor

Kan man resa till alperna och ändå vara klimatsmart? Hur är det med Thailandresan? Och jobbpendlingen? Om familjen ställer bilen och börjar cykla istället, når de då målet snabbare än om de använder elbilen? Familjen Lindell gör allt de kan för att resa med så lite växthusgasutsläpp som möjligt.

Tack och lycka till, Lindells!

Familjen Lindell har nu återgått till sitt gamla liv. Vi vill tacka dem för all den tid och engagemang de lagt ner under det gångna halvåret för att försöka nå målet 1 ton koldioxidutsläpp per person och år. OneTonneLife.se kommer finnas kvar och det är möjligt att även i fortsättningen ta del av familjens egna blogginlägg under projektets gång, liksom allt som skrivits av våra experter och webbplatsens redaktion. Om du vill följa familjens liv efter One Tonne Life har de skapat en fansida på Facebook under namnet Den klimatsmarta familjen.

One Tonne Life är ett projekt där A-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICA och Siemens skapade förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. Under sex månader levde testfamiljen Lindell klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per år, som ungefär motsvarar genomsnittet i Sverige, till minimala ett ton. Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton.

Familjen Lindell bytte ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från A-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICA och Siemens var branschpartners inom områdena mat respektive hushållsapparater. Metodutveckling och beräkning av familjens koldioxidavtryck har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Transporter och elförbrukning blev de områden där familjen gjorde de största framstegen. Utsläppen från transporterna minskade med över 90 procent, bland annat tack vare att familjens Volvo C30 Electric laddades med el från vattenkraft. familjens villa från A-hus producerade sin elektricitet och med förnybar el från vattenkraft blev koldioxidutsläppen från köpt el nära noll.

Koldioxidutsläppen från boendet mer än halverades – och maten är ett tredje område där familjen gjorde stora framsteg. Genom att låta bli att slänga mat och göra kloka val minskade utsläppen rejält. att variera sina val av kött och äta mer grönsaker är ett enkelt sätt för alla att minska koldioxidutsläppen från maten.

Ser man per kategori lyckades familjen minska transporter uppemot 95 procent, utsläppen från mat med 80 procent, boendet 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett innebar detta att utsläppen sjönk med 75 procent.

Läs mer
Slutrapport – detaljerade siffror och kommentarer från familjen och de medverkande företagen (PDF)
Kalkyl – lev klimatsmart och spara 3000 kr per månad (PDF)

Bilden är tagen den 13 juni 2011 i samband med den officiella avslutningen av One Tonne Life. I mitten Alicja, Hannah, Nils och Jonathan Lindell, omgivna av flera av de personer som jobbat med projektledning, mediakontakter, film och foto under projektets gång. I bakgrunden fasaden som är klädd med solceller.

Ladda ner One Tonne Life-boken

Under Almedalsveckan släpptes en bok med familjen Lindells bästa klimattips. Boken finns att ladda ner här. Vill du ha ett fysiskt exemplar? Maila admin@onetonnelife.com så skickar vi en (gratis, gäller så länge lagret räcker).

Läs mer
Bilder från boksläppet under Almedalsveckan med Septembers hemliga spelning

Slutrapport om One Tonne Life

Under Almedalsveckan släpptes också en slutrapport om One Tonne Life, med Fredrik Hedenus på Chalmers som en av författarna. Rapporten inleds med en sammanfattning under rubriken “One Tonne Life i ett nötskal”:

”One Tonne Life” är ett projekt där a-hus, Vattenfall och Volvo personvagnar tillsammans med sina branschpartners ICa och Siemens skapat förutsättningarna för ett klimatsmart hushåll. under sex månader har testfamiljen Lindell levt klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp av koldioxid från 7,3 ton per år, som ungefär motsvarar genomsnittet i Sverige, till minimala ett ton. Efter en imponerande slutspurt kom Lindells i mål på 1,5 ton.

Familjen Lindell bytte ut sitt 70-talshus och sina snart tio år gamla bilar mot en nybyggd, klimatsmart trävilla från a-hus och en batteridriven Volvo C30 Electric. Vattenfall stod för förnybar el, ny energiteknik och energicoachning. ICa och Siemens var branschpartners inom områdena mat respektive hushållsapparater. Metodutveckling och beräkning av familjens koldioxidavtryck har skett i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola och Stockholms Stads Miljöförvaltning.

Transporter och elförbrukning blev de områden där familjen gjorde de största framstegen.

Utsläppen från transporterna minskade med över 90 procent, bland annat tack vare att familjens Volvo C30 Electric laddades med el från vattenkraft. familjens villa från a-hus producerade sin elektricitet och med förnybar el från vattenkraft blev koldioxidutsläppen från köpt el nära noll. Koldioxidutsläppen från boendet mer än halverades – och maten är ett tredje område där familjen gjorde stora framsteg. Genom att låta bli att slänga mat och göra kloka val minskade utsläppen rejält. att variera sina val av kött och äta mer grönsaker är ett enkelt sätt för alla att minska koldioxidutsläppen från maten.

Ser man per kategori lyckades familjen minska transporter uppemot 95 procent, utsläppen från mat med 80 procent, boendet 60 procent och övrigt med 50 procent. Totalt sett innebar detta att utsläppen sjönk med 75 procent.

Ladda ner slutrapporten

Volvo V60 laddhybrid på plats i Visby

Onsdagen under Almedalsveckan har gått i elbilens tecken i Energihuset. Lindells har deltagit i två seminarier med kopplingar till elbilar och på gården har Volvo C30 Electric och Volvo V60 Plug-in Hybrid (i förgrunden ovan) funnits med möjlighet till provkörning. V60 Plug-in Hybrid har säljstart 2012.

Laddning sker i sidan utanför förarsätet.

Mätarpanelen är helt digital.

WallBox från Vattenfall för laddning av elbil eller laddhybrid hemma i garaget.

Frukostsamtal om att leva med elbil

Det är hektiskt för Lindells i Almedalen. På frukosten idag deltog de i ett samtal på temat “Att leva med elbil – träffa någon som vet!”. Deltog gjorde också Ulla Hamilton, borgarråd (M) arbetsmarknad-, näringsliv och renhållningsfrågor, Stockholms stad och Susanna Hurtig, affärsutveckling elbilsprogrammet, Vattenfall. Lars Ejeklint, One Tonne Lifes energiexpert som modererade samtalet inledde med att säga att Lindells är unika som fått tillfälle att leva med en elbil under ett halvår – antalet svenskar som kör elbil är nämligen väldigt begränsat. 2010 såldes 64 elbilar i Sverige, och totalt rullar 700 stycken på våra vägar, av totalt 4,3 miljoner bilar i landet allt som allt.

Nils svarade nej på frågan om han är familjens racerförare.

– Det är snarare Alicja som gasar på mer. För mig är det tveeggat att köra Volvo C30 Electric. Man vill köra lugnt och mjukt för att spara el men samtidigt är den rolig att köra, den är pigg och snabb. Det är lite go-kart över den, så ibland gasas det nog på lite i kurvorna… Då klagor dom i baksätet.

Nils talade också om hur bra han tycker bilen fungerar i Stockholm, för den dagliga pendlingen. Man vet att man alltid har 10-12 mil på en laddning, och det räcker mycket väl.

Alicja fick frågan om familjen fått göra avkall på något när de levt med elbil istället för sina två bensinbilar:

–  Jag tycker inte att vi direkt fick göra avkall på något. Det handlar mer om bättre planering av dagliga transporter och andra längre resor. Och så är det skönt att kunna plugga in bilen när man kommer hem på kvällen och så är den “färdig” på morgonen, det är fantastiskt. Nu när vi har bensinbil igen händer det att jag glömmer att den måste tankas.

Alicja poänterade också att eftersom bilen är så tyst så blir hon mer uppmärksam på trafiken. Dessutom tycker hon om den lilla “ritual” som det innebär att koppla i och ur bilen vid laddning.

Ulla Hamilton (till vänster) berättade om hur Stockholms stad i Almedalen för tre år sedan presenterade idéer tillsammans med ett elbolag om vad man behöver tänka på i en framtida infrastruktur för elbilar.

– De flesta besökarna verkade tycka att vi var alldeles galna, att det var helt överflödigt eftersom det här med elbilar var något som skulle komma otroligt långt fram i tiden. Det har hänt jättemycket sedan dess.

Hon gjorde också en intressant  poäng av att i framtiden, då alla bilar i Stockholms innerstad är elbilar, så kommer inte problemet vara buller utan hur fotgängare skall veta att det kommer bilar, eftersom de inte hörs. Därför är det viktigt att det kommer ut fler elbilar på gatorna så att vi kan förstå hur de fungerar i praktiken.

Susanna Hurtig (till höger) talade om Vattenfalls samarbeten med olika biltillverkare, bland annat Volvo, för att testa och utveckla laddhybrider och rena elbilar.

– Syftet med projekten är att få användarnas erfarenheter och se hur de accepterar och anammar den nya tekniken. För det handlar om en ny teknik och då finns det ofta psykologiska barriärer och viss skepsis, och det behöver vi överkomma. En annan viktig del är att förstå vad som behövs för att göra elbilssamhället till verklighet. Hur fungerar den existerande laddinfrastrukturen och vad behövs mer för att den skall fungera?

Senaste filmerna ifrån projektet

Se alla filmerna på YouTube

Senaste bilderna ifrån projektet

Följ oss på Facebook
Följ oss på twitter