One Tonne Life
Vattenfall

Möt Expertpanelen

Kan små förändringar i vardagen ge stora utslag på koldioxidavtrycket? Våra coacher och experter hjälper familjen att leva klimatsmart genom att ställa upp med expertkunskaper, ge råd, stöd och bjuda på utmaningar.

Klimatcoacher

Kan små förändringar i vardagen ge stora utslag på CO2 avtrycket? Våra klimatcoacher hjälpte familjen med expertkunskaper, gav råd, stöd och bjöd på utmaningar.

Specialister

Våra experter bidrog med kunskap, gav råd och stöd genom att blogga och skriva kommentarer.