One Tonne Life
Vattenfall

Om projektet

Ett ton koldioxid per person och år är en stor utmaning med tanke på att genomsnittet i världen idag ligger på cirka sju ton.

A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar tror dock att rätt kunskap, rätt teknik och ett övertygat, konsekvent beteende kan göra det möjligt för testfamiljen att närma sig ett ton, utan att göra för stora avsteg från sitt vanliga liv.

Mycket av den teknik och de lösningar familjen använder är tillgänglig för allmänheten redan nu eller inom kort. Möjligheterna finns här och nu!

Titta in i familjen Lindells nya hem – klicka på bilden

Bild på huset

Fakta

”One Tonne Life” är ett projekt där A-hus, Vattenfall, Volvo Personvagnar och samarbetande företag skapar ett klimatsmart hushåll. En utvald barnfamilj ska försöka ta sig ner till utsläppsnivån ett ton CO2 per person och år och ändå leva ett vanligt liv. Till sin hjälp får de bland annat ett klimatsmart hus med solceller på taket som förser huset med el och “tankar” elbilen på garageuppfarten.

För att säkerställa tillförlitligheten i mätningarna av familjens CO2-utsläpp kommer experter från Chalmers tekniska högskola att delta i projektet.

Husbygget på tomten i Hässelby Villastad i Stockholm pågår och parallellt byggs två visningshus – ett granne med familjen och ett i Göteborg. Husen i Stockholm ger husen ytterligare krydda till den svenska huvudstadens roll som Green Capital of Europe 2010. Stockholms stads miljöförvaltning kommer att delta i arbetet med att beräkna och utvärdera familjens CO2-avtryck tillsammans med Chalmers tekniska högskola.

Initiativtagare

Tre företag samarbetar i ”One Tonne Life;

A-Hus

Trähustillverkaren A-hus vill leda utvecklingen av klimat- och energieffektiva boendelösningar. Målet är att göra klimatsmarta trähus brett tillgängliga på marknaden. A-hus börjar sälja hustypen i ”One Tonne Life” redan under 2010.

Läs mer om A-hus

Vattenfall

Vattenfall arbetar idag i flera olika projekt med att utveckla smarta elnät och energilösningar för hushåll vad gäller effektiv energianvändning. En viktig del är att synliggöra energianvändningen i hemmet. I ”One Tonne Life” bidrar Vattenfall bl a med ny teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid.

Läs mer om Vattenfall

Volvo Personvagnar

”One Tonne Life” ger Volvo Personvagnar en möjlighet att studera hur elbilen Volvo C30 Electric passar in i en modern familjs livsmönster. Familjens användning av bilen kommer att visa vad som krävs för att en batteridriven bil ska vara attraktiv och kostnadseffektiv att köra och äga.

Läs mer om Volvo Personvagnar

Branschpartners

Siemens

Ca 50% av hushållens energiförbrukning i hemmet går till vitvarorna. Det finns alltså en mycket stor energibesparingspotential för en familj i att använda energisnåla vitvaror på ett klimatsmart sätt. Siemens bidrar med innovationer och ny teknologi i One Tonne Life hushållet, så att familjen, med hänsyn tagen till miljön, inte behöver kompromissa med sin bekvämlighet. Vår ambition med projektet är att lära oss mer om hur mycket energi som kan sparas genom att använda våra vitvaror på rätt sätt och få idéer om hur vi kan utveckla ännu mer energibesparande produkter.

Under den senaste 15-årsperioden har Siemens pressat ner våra vitvarors energiförbrukning i genomsnitt med mellan 40 till 80 procent – och siffrorna för energi- och vattenförbrukning i de mest effektiva apparaterna är i världsklass.

Läs mer om produkterna som ingår i One Tonne Life-huset

ICA

Att kunna handla klimatsmart, hälsosamt och rättvist blir allt viktigare för ICAs kunder. Ett medvetet miljöarbete och ett starkt samhällsengagemang går därför hand i hand med långsiktig lönsamhet. One Tonne Life ger ICA möjlighet att hitta nya sätt att kommunicera så att kunderna engageras att göra betydelsefulla val såväl i butik som hemma.

Läs mer om ICA

Övriga partners

Chalmers

Chalmers är en teknisk högskola som forskar och utbildar på bred front inom teknik, naturvetenskap och arkitektur. Vår vision handlar om att jobba för en hållbar framtid och att göra världens skillnad.  Vi möter framtidens utmaningar med excellens och mod att överskrida traditionella gränser – såväl mellan vetenskapsområden som mellan akademi och samhälle.

Åtta styrkeområden stärker, samlar och samverkar över gränserna: Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

Chalmers har bidragit till One tonne life genom att ta fram en metod för att beräkna familjens växthusgasutsläpp. Dessutom utför högskolans forskare utsläppsberäkningarna och faktagranskar delar av materialet inom projektet.

Läs mer om Chalmers

Stockholms stad

Stockholms stad har en lång tradition av ett ambitiöst klimatarbete som lett till minskade utsläpp av växthusgaser. Målet är att utsläppen per invånare i Stockholm ska minska med närmare 44 procent från 1990 års nivå till tre ton växthusgaser 2015. År 2050 är målet att Stockholm ska vara en fossilbränslefri stad.

Läs mer om Stockholms stad

Sponsorer

Fujitsu

Fujitsu pratar inte bara om klimathotet utan jobbar för att göra något åt det. Vi satsar bland annat på att utveckla energisnåla produkter och har i många år certifierat produkter för den Nordiska Svanen, som är en av de tuffaste miljöcertifieringarna som finns för IT-produkter. För oss är det naturligt att stötta One Tonne Life-projektet.

Läs mer om Fujitsu

För mer information

Petra Cederhed, A-hus, tel: 0340-66 65 10, e-post: petra.cederhed@derome.se

Mikael Björnér, Vattenfall, tel: 0730-54 82 29, e-post: mikael.bjorner@vattenfall.com

Malin Persson, Volvo Personvagnar, tel: 031-325 41 52, e-post: mperss58@volvocars.com

Anna Hedström, ICA, tel: 0702-53 66 60, e-post: anna.r.hedstrom@ica.se

Tilda Björkman, Siemens, tel: 0708-29 03 41, e-post: tilda.bjoerkman@bshg.com

Senaste filmerna ifrån projektet

Se alla filmerna på YouTube

Senaste bilderna ifrån projektet