One Tonne Life
Vattenfall

Familjen Lindell minskade som bäst CO2 nivån till 1,5 ton!

Alla små, enkla saker i vardagen bidrog till att minska familjens CO2-avtryck. Budgeten var tuff. För att nå målet 1 ton per person och år måste familjen klara låga 80 kg CO2 per vecka. Som lägst blev familjens resultat vecka 20 då de kom ned till motsvarande 1,5 ton.

Ta del av slutrapporten

Under sex månader har familjen Lindell visat att små enkla men aktiva val kan påverka CO2-avtrycket rejält. Efter en imponerande slutspurt kom familjen i mål på 1,5 ton. Ta del av hela projektet i vår slutrapport och beställ familjens Klimatbok.

Ladda ner och beställ här

Ett minskat CO2-avtryck med 79 %

Utsläppen från transporter stod för den största minskningen med uppemot 95 %. Tätt följt av maten, 84 %, boendet med 58 % och övrigt med 51 %. Totalt innebar detta en minskning av CO2-utsläppen med 79 %.

Positivt överskott av energi från vecka 15

”One Tonne Life”-huset är ett exceptionellt energieffektivt hus. Tack vare solpaneler på garaget och solceller på huset är det också en värme och elproducent. Från det att familjen flyttade in till och med vecka 13 var det kallt och lite sol. Redan under februari började solcellerna korta stunder leverera mer el än huset förbrukade. Från mitten av april började huset vara en nettoleverantör sett över dygnet. Husets elöverskott dagtid var större än behovet nattetid. Solcellerna producerar ca 5 000 kWh per år varav ca 1 500 kan säljas eller användas för att ladda elbilen. Från april började familjen köpa el från vattenkraft vilket minskade utsläppen kraftigt.

Energy Watch visade var energitjuvarna fanns

Familjen Lindell har haft god hjälp av Energy Watch som bl a i realtid visar elförbrukningen och med vars hjälp de stora elförbrukarna kan identifieras. Att alla apparater och vitvaror håller högsta standard har underlättat. Men, små saker som minskad tid i duschen, att diska allt i diskmaskin istället för under rinnande vatten och att tvätta med full tvättmaskin har bidragit till resultatet.

Familjen Lindells normalförbrukning före flytten var ca 29 000 kWh/år. I One Tonne Life huset kommer köpet av el att reduceras med 80 % ner till 6 000 kWh

One Tonne Life huset är helt nybyggt. De första veckorna var energianvändningen högre än normalt beroende på tre faktorer. Huset skulle värmas upp. Familjen valde 23° som inomhustemperatur och vintern var kall. Inomhustemperaturen sänktes successivt ner mot 20°.

Från mitten av april har solen via solpanelerna på carporten bidragit mer och mer till husets uppvärmning och varmvattenbehov. Solpanelerna kommer att täcka en stor del av husets värme- och varmvattenbehov fram till och med oktober. Användningen av hushållsel har minskat i takt med att familjen har ändrat sina vanor t ex fyllt tvättmaskinen, stängt av tv och datorer när de inte används.

Behovet av hushållsel uppgick till 300–400 W när familjen inte var hemma. Fläktar och pumpar står för en stor del av förbrukningen. Det är därför viktigt att huset är utrustat med pumpar och fläktar med hög verkningsgrad eftersom dessa går årets alla timmar.