One Tonne Life
Vattenfall

Tagg: Elbil

Svar till Johan

Nu håller vi på och flyttar tillbaka till vårt gamla hus och det är klart att vi har ambition att fortsätta leva så klimatsmart som det bara går. Det innebär att det kommer bli en del förändringar. Vi kommer byta ut en del vitvaror till mer miljömässiga, vi håller på och säljer våra två bensinbilar (kommer köpa en miljöbil), vi fortsätter att samåka och cyklar mer. När det gäller maten kommer vi verkligen fördjupa oss än mer hur vi kan äta klimatsmart, hälsosamt och spännande mat. Myntautomat till duschen…..hm kanske kan det vara nåt att montera i barnens dusch?! :)

Sista dagarna i Onetonnelifehuset….

Lite märkligt känns det allt….att flytta från huset som har varit vårt hem i ett halvår. Det är här vi tog våra första stapplande steg på vår miljöbana. Det är här vi har lärt oss att klimatsmart kan vem som helst bli bara man vill. Det är här vi har lärt oss uppskatta de små tingen i vardagen… den extra stunden tillsammans i elbilen, osten på smörgåsen, kålrotsefterrätten………J

Men nu är det nästan över, det mest påtagliga att projektet lider mot sitt slut är nog att Energi Watchen är avstängd. ”Vårt lilla husdjur” som vi har levt med de senaste sex månader är borta, jag saknar verkligen de små staplar och diagram som jag brukade betrakta medan jag drack min första kopp kaffe varje morgon.

I måndags, när Energi Watchen skulle stängas av, var det ett jippo utan like här…….Miljöminister Andreas Carlgren på besök tillsammans med experter, företagschefer…och mängder med journalister. Roligt, intressant men lite omtumlande!

Snart börjar vårt nya liv, i det gamla huset men på ett nytt sätt! För det är självklart att vi ska fortsätta vandringen på vår klimatsmarta stig….det känns som det är nu den riktiga utmaningen börjar. Hur blir det för oss utan det klimatsmarta huset? den klimatsmarta bilen? de klimatsmarta experterna? ….det är vi jättenyfikna på!!

Tjugonde mätningen: Familjen avslutar sin resa med att återigen sänka sina utsläpp

Familjen har återigen sänkt sina utsläpp jämfört med tidigare vecka då utsläppen ökade i samband med besöket i Göteborg. Utsläppen för veckan uppmättes till motsvarande 1,6 ton CO2-ekv per person år, och familjen avslutar därmed One Tonne Life projektet på den nästa lägst uppmätta nivån.

Utsläppen från resekategorin har denna vecka minskat något till följd av att Hannah har varit sjuk och därför inte varit i skolan. Även Jonathan har åkt mindre än tidigare veckor då han i mitten av veckan började sitt sommarlov. Returresan som familjen gjorde hem från Göteborg föregående måndag beräknas in i veckans utsläpp. Även utsläppen från kategorin övrigt har reducerats till följd av att många aktiviteter gör uppehåll över sommaren. Hannah har haft avslutning med ridningen och Jonathan med judon.

Det vackra vädret har hållit i sig och solcellerna har därmed fortsatt att leverera mer energi än vad familjen själva har förbrukat. Utsläppen från matkategorin har minskat jämför med tidigare vecka till följd av att mindre mat har inhandlats på ICA samt att alla i familjen inte har ätit lunch ute under veckan.

Läs mer
Så beräknas CO2 i One Tonne Life

Summering och avslutning

Idag stängde projektet officiellt då miljöminister Andreas Carlgren stänger av mätaren. Det har varit en importerade resa ner till 1,5 ton CO2 per person och år. Mycket kortfattat har projektet inneburit några saker.

  • Att gå över till elbil gas en mycket kraftig reduktion av koldioxid. 0,9 g CO2 per kilometer släpper elbilen ut då den laddas med vattenkraft vilket innebär en reduktion på 200 g CO2/km.
  • Bilen har fungerat som väntat och oron över räckvidden har varit väldigt låg.
  • Att ladda bilen mer grön el ger stor effekt då koldioxiden från användningen minskar kraftigt mot medelel.
  • Samåka i alla former minskar transporternas bidrag till den förstärkta växthuseffekten. Detta gäller bil, buss, tåg och flyg. D.v.s. att ett välfyllt flyg, bil osv. släpper ut mindre CO2 per person.
  • Produktionsmetoden av elbil har betydelse. I detta projekt har bilen bidragit med 95kg CO2 per person och år. Högre återvinningsgrad, grön el i alla leverantörsleden och effektiva transporter skulle göra att bidraget sjunker ytterligare.
  • Poolbilen från Volvo Green Car Drive har inneburit en trygghet för familjen då inte alltid en bil löser allas      transportbehov.
  • Totalt har familjens utsläpp av växthusgaser minskat med 90% för transporterna

Det som bidragit mest för C30 Electric är själva produktionen av bilen. I tidigare inlägg har  ryggsäcken beskrivits Mycket förenklat är rycksäcken den del koldioxid som produktionen av en vara eller produkt ger upphov till delat med antal personer som använder varan/produkten och den tid som är relevant. I C30 Electric har man antagit att bilen håller i 15 år. Det är ett relevant värde då medel för Volvobilar är ca: 17 år och 20 000 mil. Nedan graf visar hur de olika delarna bidragit för vecka 22 då rycksäcken var på drygt 1100 kg.

Med detta tackar jag för mig.

David Weiner

Volvo Personbilar Sverige AB

Det gröna lägenhetslabbet

“Det gröna lägenhetslabbet” är ett projekt som likt One Tonne Life syftar till att se om det är möjligt att endast släppa ut ett ton koldioxid per person och år. Men istället för att undersöka hur livet kan te sig om man bor i villa vill man titta på hur det kan fungera om man bor i lägenhet. Susanna Elfors är en av de drivande bakom projektet.

Vad är det “Det gröna lägenhetslabbet” för något?
– Det började för drygt ett år sedan när jag träffade två tjejer i konstgruppen New Beauty Council, Thérèse Kristiansson som är arkitekt och konstnär, och Annika Enqvist som är curator. New Beauty Council utforskar staden och vill vända upp och ned på våra uppfattningar och låta fler röster komma till tals i stadsplaneringen för att bland annat få in hållbarhetsperspektiv. Vi började prata om att det finns fasader som man av kulturhistoriska skäl inte får ändra för att göra husen mer miljömässigt hållbara, vi sa att de här fasaderna är “för fina för framtiden”. På ett liknande sätt kan man se det som att vår livsstil, som en viss president sa, inte är förhandlingsbar… att vår livsstil är “för fin för framtiden”. Vi startade konstprojektet “Det gröna lägenhetslabbet” för att experimentera med vår livsstil och låta människor bo där och bara släppa ut ett ton koldioxid per person och år.

Hur skiljer det sig från One Tonne Life?
– Vi har valt ett befintligt bostadsområde istället för att bygga nytt. Det är viktigt att renovera det som finns. Visst är det fint att bygga nytt men om man kan göra fräna saker med till exempel miljonprogramshus så får det stor betydelse. Villor är underbara men de är i allmänhet gjorda för kärnfamiljer, och även om sådana är högst trivsamma så består en stor del av befolkningen av något helt annat, singlar, ensamstående föräldrar, gaypar… Det vi vill peka på är att man kanske måste skapa större sammanhang för att lösa miljöproblemen. Vi behöver göra saker tillsamamnas, ha gemensamhetslokaler, gemensamma festlokaler, kanske ett gemensamt kontor nära hemmet. En idé är att ha mindre egen boendeyta och fler gemensamma lokaler.

Hur ser ni på transport, har de som bor i lägenheten tillgång till bil?
– Tanken är att det skall finnas en bilpool i närheten där man hämtar ut sin elbil. Vi vill komma ifrån att man skall äga sitt transportmedel, men man skall ha tillgång till elbil när man behöver det. Och så vill vi att man går och cyklar mer. Det handlar mycket om att våga och vänja sig, att känna att man inte måste stressa hela tiden. En skillnad på att bo i lägenhet och villa är att villor automatiskt tar mer mark i anspråk därför att man måste bygga vägar eftersom affärerna ligger lågt från hemmet. Det är det som kallas urban sprawl, att bebyggelsen blir utspridd. Vi tror mer på den täta staden.

Hur går det till, rent praktiskt? Hur mäts målet ett ton CO2 per person och år?
– Tanken är att några personer under några veckor delar en lägenhet i befintlig bebyggelse. Lägenheten är utrustad med all upptänklig miljöteknik och de boende har tillgång till lådcykel, gemensam elbil och odlingslott. Under dessa veckor får varje deltagare en koldioxidkvot som motsvarar utsläppen av ett ton koldioxid per person och år. Dessa kvoter måste de hushålla med, annars får de köpa sig fria med pengar genom att till exempel köpa utsläppsrätter eller klimatkompensera. Vi har gjort ett dokusåpamanus av det också…

Susanna Elfors är teknologie doktor i sanhällsplanering och miljö från KTH och driver miljökonsultbyrån Asfaltblomman med inriktning mot hållbar stadsutveckling.

Läs mer
New Beauty Council
Om Det gröna lägenhetslabbet på Asfaltbomman

Senaste filmerna ifrån projektet

Se alla filmerna på YouTube

Senaste bilderna ifrån projektet

Följ oss på Facebook
Följ oss på twitter